Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slagen halskraag. Hij draait zijn kop nauwelijks heen en weder en knipoogt eens fijntjes als wilde hij zeggen: „Ik ken u en uw wijsheid al lang!"

Deze dieren kent bijna iedereen; maar de tropische insecten vertoonen duizende vreemde, smaakvolle, elegante, zonderlinge vormen. En nog vormenrijker zijn de bewoners der zee, wier kalk- of kiezelhoudende dikwijls cristalheldere huisjes door hun onovertreffelijke meesterlijk uitgevoerde ornamentiek den natuuronderzoeker telkens opnieuw in verrukking brengen, wanneer hij b. v. onder de microscoop de honderde en nog eens honderde zachte diatomeën, foraminifeeren of kalkz wammen bewondert. Welk een kunstenaar is toch de Schepper! Hij ontwerpt steeds wat nieuws; Hij kan over het eenvoudigst thema duizende variaties al spelend te voorschijn roepen en heeft evenmin Zijn smaak als Zijn vernuft uitgeput. Hoe geheel anders is toch de mensch, die met moeite enkele vormen steeds aan de natuur ontleend, combineert en door anderen aangestaard en bewonderd wordt wanneer hij volgens één idee en één voorbeeld twaalf dragelijke ontwerpen te voorschijn roept.

Toch is de geest nog altijd verbazingwekkender dan de stof. Hier staan wij voor een wereld van raadselen, zoodat een natuuronderzoeker zeggen kon: het dier is nog geheimzinniger dan de mensch. Allereerst wegens de verscheidenheid der verschijningsvormen. Welke gemeenschappelijke levensbeginselen en levensbeschouwingen kunnen nu een degoutante

Sluiten