Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of steenkar den berg op; wat is zijn loon? Zweepslagen en een handje vol hooi.

En toch is ons duidelijk aangewezen hoe wij hebben te staan tegenover de wereld der dieren. De dieren kwamen alle tot Adam en hij gaf ze namen. Een plaatsvervanger Gods op aarde moet zijn ondergeschikten regeeren met gerechtigheid en goedheid; hij moet ze opvoeden, d. w. z. hij moet ze opheffen tot zich en tot God. Hebben wij dat gedaan tegenover de dieren? Wij weten allen hoe wij ze mishandeld hebben en nu nog mishandelen, hoe onmeedoogenloos wij ze vermoorden. Denk maar eens aan de ruwe matrozen, die op honderde manieren de robben, zeeleeuwen, zeekoeien, die zonder erg, vroolijk en vreedzaam aan de poolkusten spelen, met knuppels doodslaan om hunne huiden, en daarna, zooals wel eens gebeurd is, die huiden verbranden omdat de markt overvoerd of het transport te lastig is. Op deze manier sterven die diersoorten en andere snel uit, en de walvisch, achterna gejaagd met een stoomboot en een electrische harpoen, heeft zich reeds schuw met zijn jongen teruggetrokken naar de Zuidpool. ... tevergeefs, hij zal ook daar spoedig vernietigd zijn. Eveneens vergaat het de eerwaardige, honderdjarige olifanten, die eens in vreedzame families, wandelende torens gelijk, op de uitgestrekte grasvlakten van Zuid-Afrika graasden. Het is bekend, hoe jaaKlijks millioenen schoone vogels gedood worden, omdat honderdduizende vrouwen meenen, dat zij er aantrekkelijker uitzien wanneer zij een vleugel van een

Sluiten