Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der veertig dagen en het feit dat Christus veertig dagen in het Paradijs (Luk. 23 : 43) bleef eer Hij ten hemel voer, (Mare. 16 : 19) afleidde, dat Adam en Eva veertig dagen in het paradijs bleven? Of zou hun verblijf in het paradijs de zevende dag geweest zijn, misschien duizende jaren lang, waarop God rustte van al Zijn werken, totdat de mensch Hem arbeid maakte met zijn zonde, en vermoeide met zijn ongerechtigheden? (Jes. 43 : 24).

Hierover zijn bijbel en geologie het met elkander eens: de mensch bestond nog niet, toen de ontzachelijke wouden der steenkolen groeiden, toen de Jurazee van sauriërs wemelde, toen de viervoetige dieren verschenen, het megatherium en het dinotherium. Ja, de natuuronderzoekers erkennen steeds meer, dat de mensch nog niet op aarde was, in de tertiaire periode, dus bij de vorming der jongste geologische lagen. De wetenschap erkent ook hoe langer hoe meer dat „God uit éénen bloede het gansche geslacht der menschen geschapen heeft." Aan het eind van een lang leven aan de anthropologie gewijd, zegt de grijze Virchow: „Ik ben vast besloten voor den mensch het bestaan van verschillende soorten niet aan te nemen." Ja, bijbel en wetenschap betuigen beide, de mensch is eerst sints kort op de aarde, die langen tijd noodig gehad heeft voor haar ontwikkeling.

Al kennen wij ook niet nauwkeurig de wet van tijd en ruimte en hare onderlinge betrekking, toch bestaat er een zoodanige, dat bemerken wij uit het feit, dat wij, om tien kilometer af te leggen, bij

Sluiten