Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

legioenen en verkondigt het aanbreken van een nieuwen tijd.

„Ook de meest vrijgevige geschiedkundige gaat in zijn berekening, om tot het geschiedkundig tijdvak van Europa te komen, niet verder terug dan tot 2000 jaar v. Chr." zegt Ranke. (De mensch II Pag. 58). Dan bleven er dus, volgens de bijbelsche chronologie 2500 jaren over tot den zondvloed en vóór dezen nog 1500, wat ruim voldoende is voor alle ijzer-, brons- en steentijdperken, die wij kennen.

De mensch is sinds gisteren op aarde en morgen zal hij er niet meer zijn. 140 Geslachten slechts — tot op Christus 74 — (Luc. 3 : 28, 38) scheiden ons van Adam en reeds vertoont de menschheid duidelijke sporen van ouderdom; het zal niet lang meer duren of God richt ze in gerechtigheid. Een nieuwe menschheid mag eeuwig op een nieuwe aarde, onder een nieuwen hemel wonen; de geheele geschiedenis der aarde met haar zonde en haar leed is voorbij, een kleine episode in de groote geschiedenis des heelals, een zonsverduistering die snel voorbij gaat, door de schaduw van den booze verwekt in den loop der eeuwigheden.

Opdat deze mensch de aarde, de wereld zou kunnen beheerschen, moest hij zelf een aarde, een wereld, een mikrokosmos zijn. Om de stof te verstaan, haar natuurkunde en haar scheikunde, moest hij stof zijn en alle wetten en krachten van deze stof in zich hebben. Om het kristal en de plant juist op te vatten, moest hij ook kristal en plant zijn,

Sluiten