Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de hoek van een been. Zoo wonderbaar is de samenwerking van de vele krachten en de tallooze kleine en kleinste eenheden, waaruit dit lichaam samengesteld is. Wij zien immers reeds, hoe de groote beeldhouwer uit enkele lijnen in voorhoofd en oogen neus en wangen, mond en kin niet alleen de 1500 millioen verschillende menschengezichten gemodelleerd heeft, die thans op aarde wonen, maar ook de ontelbare millioenen, die reeds geleefd hebben en waarvan er zeker geen twee volkomen gelijk waren. Welk een veelvoudigheid en tegelijk bij alle rijkdom, welke schoone dispositie! Iedere tijd, ieder volk, ja iedere familie heeft haar type, haar gezicht, en daarnaast vinden wij weer een physiognomie van het beroep. Een ander is de type van den zeeman en van den landbewoner, van den boer en den stadsman, van den predikant en den kunstenaar, van den bakker en den spoorwegwerker. Maar met alle vormen, die tot nu toe verschenen zijn, is God nog niet aan het eind van Zijn wijsheid; het zou Hem gemakkelijk % allen op het thema „mensch" altijd nieuwe variaties te bedenken. Zoo heeft Hij ook met dezelfde eenvoudige spraakorganen, met stembanden en tong, gehemelte en lippen, sinds de mensch op aarde is, duizende millioenen verschillende stemmen geschapen waarvan er geen twee de vijf klinkers en de twintig medeklinkers eender uitspreken.

De beschouwing van deze tabernakel der ziel biedt eindelooze stof! Laat ons nu het hoofd van den mensch eens wat van dichterbij bezien.

Sluiten