Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schiedenis is de geschiedenis van enkele, krachtige geesten. Als ieder zaadje, dat een levende vrucht bevat, reeds een donder is, hoe wonderbaar is dan het hoofd, deze vrucht der menschelijke plant, nauwelijks zoo groot als de dubbele kokosnoot van de Seychellen of de vrucht van den broodboom, met een inhoud van een paar kilo, gedeeltelijk half vloeibaar, met zijn harde schaal, zijn weeken kern, en diens ronde kronkelingen, in velerlei opzicht gelijkend op een nog niet geheel rijpe walnoot. Deze vrucht, die onder het microscoop gezien evenals andere vruchten uit draden en cellen bestaat, een vrucht die een jongen in zijn handen nemen kan, is een volkomen kosmos, een groote wereld van ervaringen, van vérstrekkende gedachten, ontwerpen en plannen; een werkplaats, waar rusteloos aan het wel en wee, aan kunst en litteratuur, aan godsdienst en geschiedenis en aan de lotgevallen der menschheid gewerkt wordt; een senaat in de regeering der wereld, die beraadslaagt over en besluit tot de opbouw en de vernietiging van koninkrijken en volkeren; een geheime raad, waarin te midden van eerbiedwekkende archieven en duizende acten, de wil, het gevoel, de kennis, de scheppende verbeeldingskracht in vereeniging, gehoord het bericht der afgezanten, de zintuigen, die de wereld doorzocht hebben onophoudelijk voor of tegen God en den duivel woorden uitspreken en tot daden besluiten van eeuwige waardij en invloed.

De materialist brengt alle verstandelijk leven van den mensch terug tot zijn hersens en zegt: Hoe meer

Sluiten