Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hersens en hoe fijner de hersenmassa georganiseerd is, des te meer verstand; hoe grooter het phosforgehalte der hersenen des te meer geestelijke kracht. Kranke hersens veroorzaken geesteskrankheid, een geesteskranke heeft nooit gezonde hersens! Al deze beweringen zijn door onderzoekers die wat dieper gingen, wederlegd. Wat de verhouding betreft tusschen hersenmassa en verstand, moet reeds het feit de aandacht trekken dat olifant en walvisch een grootere hersenmassa hebben dan de mensch. De olifant b.v. heeft gemiddeld een hersengewicht van 4500 gr.; de walvisch een van 2500 gr.; de mensch een van 1360 gr. Neemt men echter de verhouding tot het gewicht van het lichaam als maatstaf, dan i? het toch even raadselachtig, dat naar deze verhouding de zoo verstandige olifant niet meer hersens heeft dan de kwab en de mol, de domme wentelaar en de apatische schildpad, maar daarentegen zestienmaal meer dan de tonijn; en de mensch minder dan. . de zangvogels!

Wat nu echter de verschillende menschen betreft ziet men uit de tabellen van Bischof over het hersengewicht, dat wilden en zelfs de vrouwen der Boschjesmannen (de vrouw heeft gemiddeld volgens 374 metingen 140 gr. minder hersens dan de man) dikwijls evenveel hersens hebben als de beschaafde, moderne Parijzenaar. Het zwaarste hersengewicht (2222 gr.) werd gevonden bij een totaal onbekend man Rustan en Bischof wijst op drie beroemde geleerden, die niet meer hersens hadden dan de neger gemiddeld (1230 gr).

Sluiten