Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer zou zien, en niet meer zou hooren; dat deze geest alle macht en invloed over de stof zou verliezen.

Dat weten wij niet en wij kunnen het hier niet weten.

Deze zintuigen voldoen aan een ontzachelijke begeerte ! Wat verlangen naar zien, naar licht doorwaait de schepping, reeds bij het kind, dat dringend vraagt: Laat mij toch zien! Hoe verlangt het oor, zelfs van het dier, naar toonen en luistert begeerig en verkwikt zich aan muziek. Hoe hartstochtelijk geniet het gehemelte, hoe keert zich de mensch af van onaangename geuren, welk een pijn doet de harde, hoekige, scherpe heete, verzengende stof!

Onze zintuigen staan in betrekking met de zeven Geesten Gods, met deze beheerschers en vorsten van liet licht en de warmte, het geluid, de smaak, de reuk den vorm en het gevoel; want in den mensch, in deze ademtocht en Logos uit Gods mond zijn alle krachten Gods, m deze aanblazing waren de zeven geesten en schiepen mede aan het goddelijk evenbeeld.

Evenals wij met al onze werktuigen niet anders beoogen dan ons een sterker, verder reikend lichaam te verschaffen b.v. met de hamer een sterker vuist, met de zaag tanden, die ook metaal doorbijten, met de tang een vaster pakkende hand, willen wij ons ook met al onze apparaten, microscoop en telescoop, telefoon en telegraaf, betere, fijnere, krachtiger, verder reikende zintuigen verschaffen om daarmee onze waarnemingen omtrent de wereld der zinlijke dingen uit te breiden, die fijner en volkomener te maken. Dat alles bewijst

Sluiten