Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieten; daarop steunt uw macht en uw eeuwigheid. Ook in dit opzicht overtreft de bijbel verre alle menschelijke wijsheid, dat zij met deze grond-en natuurrechten der ziel rekening houdt en hen belooft volkomen genoegdoening. Eenmaal zal mij gegeven worden op Gods troon te zitten (Openb. 3 : 21), eens zal ik het gansche heelal genieten, ik zal eens alles, ook de diepten der Godheid, doorgronden. Dat is de voleinding, door geen menschelijk denken bereikt, door God ons beloofd, een voleinding, die alleen de eeuwige ziel bevredigen kan. Niet minder biedt ons het woord Gods aan, dan dat wij eens in God goden zullen zijn, niets minder dan dat kan bevredigingschenken aan mijn goddelijke ziel.

Wat biedt gij mij aan, gij menschelijke verlichting met uw systemen en wetenschappelijke wereldbeschouwingen? Geeft gij mij alles, dan zal ik u gelooven, want ik wil alles! Ik wil absolute, onverstoorbare individualiteit, de geheele volheid van een eeuwig leven ; ik begeer oneindigheid, ik ga naar almacht uit. En wanneer er ooit of ergens één hoek van het heelal mocht zijn, voor mij gesloten, één vraag die ik niet beantwoorden kon, dan zou mijn ziel treuren en ontevreden zijn. Want de honger van dit flikkerende vlammetje in mij, dat een koude ademtocht, zooals gij beweert, uitbluscht, een bloeddruppel uitgestort in de hersenen of een zandkorrel voor altijd doodt, is zoo groot, dat de geheele schepping het niet verzadigt. Waarlijk bewijs genoeg, dat het niet bloot product of afscheiding van een paar kilo vleesch en been en hersens is! En

Sluiten