Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21.000 medeburgers alle onthield, dat een Scaliger in acht dagen den geheelen Homerus van buiten leerde of een Christen er zeker van was dat hij, indien de bijbel verloren mocht gaan, hem van het eerste tot het laatste vers, woordelijk weer op zou kunnen schrijven. Zoo moeten er vele Arabieren zijn, die den geheelen koran woordelijk en vloeiend opzeggen kunnen. Zijn er thans veel Christenen, die, al is het maar een enkel boek van hun bijbel van buiten kennen? Heerlijk drukten de Druiden zich uit, wien bevolen was, opdat zij hun geheugen stalen zouden, dat zij niets op mochten schrijven, maar de 25.000 spreuken van hun godsdienstige en burgerlijke wetten van buiten zouden leeren en onthouden: „In den kring van het geluk zal eens aan den mensch het oer-geheugen weer schonken worden".

Dat het geheugen den mensch met den zondeval ontnomen is, is straf en ook genade. Wie zou de voortdurende tegenwoordigheid van al zijn doen, van zijn gansche leven kunnen verdragen? Maar al ons vergeten is maar bedrog; hoe menigeen, die op't punt stond te verdrinken en gered werd, verklaart dat hij, voordat zijn bewustzijn verdween, in één oogenblik iedere bijzonderheid van zijn leven gezien heeft. Veel zinkt weg, diep in de zee der vergetelheid; het ligt nog op den bodem en ook deze zee zal eenmaal haar dooden wedergeven en de mensch, die in 't gericht Gods staat, zal zich ieder ijdel woord herinneren, dat hij eens heeft gesproken. Hoe zou de onsterfelijke ziel ooit een stuk van zich zelf kunnen verliezen?

Sluiten