Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erkentenis, dat wij voor elkander geschapen waren? Was het de wet der harmonische tegenstellingen die elkander aanvullen, die ons onbewust klaar werd ? Was het goddelijke wil en voorbestemming ? Casus ve? Deus ve ? is het toeval, is het God? was de lijfspreuk van Gottfried van Bouillon, den held en kruisvaarder; maar dit wist hij wel, het tweede, beheerscht in hooge mate, het eerste.

Tegenover deze krachten van onze ziel staan allerlei krachten der wereld meest vijandig; allereerst de krachten van de stof en der natuur, dan de krachten van andere zielen, eindelijk die van de gemeenschap. Dat geeft een zwaren strijd voor het arme ik om zichzelf te blijven. Maar daarmede houdt het niet op. Krachten van boven en van beneden, invloeden van geesten omwaaien de ziel, zij schudden haar als de storm den boom, zij verwekken in haar, toorn en liefde, macht en machteloosheid, opgewektheid en zwaarmoedigheid. Nu eens trekken grauwe onweerswolken over onze ziel, dan schijnt de zon weer door de regendroppels; dan weer is het warm en zwoel. Wie kan zeëgen hoe groot het aandeel is dat de krachten der toekomende wereld hebben aan de vorming en modelleering zijner ziel ?

Hier spelen deze krachten met ons, wij bezitten en beheerschen ze niet. Waar stralen zij ons bij de tegenwoordige geloovigen tegen? Waar is de profetie, het spreken in tongen, de wonderbare genezing, i. e. w. het wonder? Wij troosten ons er mede, dat wij heden deze dingen niet meer noodig hebben, alsof

Sluiten