Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenis; chaotische periode, het oer-gebergte of de gneis. (Gen. 1 : 1—10); II. eerste tijdvak: allereerst silurische periode met zee-flora en fauna, als middelpunt: de steenkolentijd, (derde scheppingsdag); III. tweede tijdvak: de trias en juratijd met de opmerking: het zwaartepunt der geschiedenis ligt in de zee (vijfde scheppingsdag); IV. derde tijdvak: de eerste, tweede en derde zoogdieren zone (zesde scheppingsdag); V. vierde tijdvak: de tijd van het menschengeslacht; waarbij hij schrijft: geen praeadamieten; de mensch is niet fossiel!" (Gen. 1 : 20).

Dat komt met elkander overeen!

Daardoor was het mogelijk, dat de bekende autoriteit op het gebied van palaeontologie Prof. Quenstedt uitroepen kon: „Deze Mozes, laat hem gestudeerd hebben in Memphis of Babyion, was een groot geoloog!" (De Schepping, voordracht, pag. b).

Wij echter weten vanwaar Mozes zijn kennis had.

* *

*

Met de schepping van den mensch met de aanstelling van dezen koning naar Gods beeld, was de schepping voltooid. Zij werd aan den mensch geschonken tot een erfdeel en eeuwig leengoed, tot een talent, waarmee hij woekeren moest. Welk een zalige taak, die al zijn krachten eischte, maar ook volkomen bevredigde, een wereld tot God te brengen! W aarlijk aan de grootheid van de taak erkennen wij de grootheid van den mensch zooals God hem schiep.

Hoe groot, hoe heerlijk deze eerste schepping met het paradijs als hoogtepunt, was, kunnen

Sluiten