Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de proef heeft willen stellen en verzoeken. Als dit het doel geweest is, doet zich de vraag als vanzelf voor: Waarom kon God niet buiten zulk een formaliteit, waarom moest Hij den mensch leiden in een verzoeking, die zulk een tragisch einde nam, dat zij Hem zelfs Zijn eeniggeboren Zoon kostte?" (Christ. Ethiek, bl. 38.) Ofschoon de wereld door God zeer goed geschapen was, was zij toch slechts een geschapene, niet een volkomen verloste en verheerlijkte wereld. De mensch had tot taak, bij het eerste werk, de beide anderen te voegen. Hij moest de hemelsche levenskrachten, die door den val van Satan verslonden, maar door de Schepping weer aan den afgrond ontrukt waren, volkomen tot zich trekken, ze bevrijden, en de geheele wereld overzetten in een verheerlijkten toestand des geestes. Zijn arbeid en werk in het paradijs begon dus daar, waar het eindigen van het scheppingswerk de wereld gelaten had. Zijn werkzaamheid was het scheppingswerk van een kunstenaar. Hij moest als een grootsche verloskundige der natuur, als kosmische bevrijder van alle schepselen, de heerlijkheid en de wonderen van het paradijs langzamerhand over het gansche aardrijk verbreiden en alle wezens overplanten in den toovertuin van zijn ideale wereld. Het bebouwen van den hof, het beheerschen der wereld, zou in hem voortdurende geestdrift en zalig verrukken hebben gewerkt." (Pag. 63.)

De mensch viel. Alle begin is een wonder en onbegrijpelijk; het ontstaan van het heelal en van het booze, zoowel als dat van den mensch in den

Sluiten