Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeft slechts één woord te spreken en steen en lucht en water worden voedzaam, zij worden ons tot brood .... maar Hij weet, waarom Hij het niet doet.

In 't zweet uws aanschijns! Van dit woord af is het menschelijk leven arbeid en moeite. Arbeid is ons werken en ons rüsten, arbeid onze zorg en ons genot, het eten van ons brood, het inademen der lucht, het kloppen van ons hart. In 't zweet van ons aanschijn ontspannen en amuseeren wij ons, verdrijven wij ons den tijd, dansen en spelen wij, vieren wij onze feesten en doen wij aan sport en wij worden naar lichaam en ziel moede. Hoe oppervlakkig, hoe blind zijn zij, die tegenwoordig zoo vaak onderscheid maken tusschen het werk van den arme en den rijke, van hand en hoofd, van lichaam en geest! Wij zijn alle arbeiders, of wij willen of niet, de mensch ontkomt niet aan de ijzeren, goddelijke wet. De dame in de hoogste kringen, die hare soirees geeft arbeidt en overwerkt zich en desgelijks de salon- en modeheid ; de rijke fabrikant in zijn kantoor, de gevierde kunstenaar in zijn atelier, de romanschrijver voor zijn schrijftafel, de tooneelspeler op 't tooneel, de rentenier in zijn villa en op zijn ontspanningsreis, ja ook de man van de sport, die vischt, jaagt, roeit en zeilt. In 't zweet zijns aanschijns representeert de vorst en koning zijn rijk aan den gala-maaltijd, bij 't ontvangen zijnet: gasten, bij de revue en schrijft de staatsman in den ministerraad zijn telegrammen of bewerkt hij zijn redevoeringen. In 't zweet zijns aanschijns eet ook de Amerikaansche Croesus zijn brood, als hij zijn

Sluiten