Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had. Juist, dat heeft deze man ook willen doen. Maaide schijn bedriegt ons en „de verleiding des rijkdoms" waarvan Christus spreekt. Niet de uitwendige arbeid, die, wanneer onze lichamelijke en geestelijke krachten er doeltreffend in betrokken zijn, een genot is, dat lichaam en ziel verkwikt, drukt en kwelt ons, neen de inwendige beslommering, het zuchten onzer ziel, die strijd voert met de wereld en met zichzelf, met haar hartstochten, haar schuld, haar verzoekingen, die zich moede maakt en geen rust vindt; dat is de arbeid, die ons het zweet uitperst ook nog op het sterfbed.

En God dreef den menscli uit; en stelde Cherubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens. (Gen. 3 : 24).

Verschrokken vluchtten de twee schuldige zielen voor den toornigen blik van Jehovah, uit den hof Eden in de dorre woestijn, rijk aan doornen, onder de dieren, die hen nu vijandig of stompzinnig aanstaarden. Zij togen van het licht in de duisternis, van de vreugde in de schuld en in de smart, in den arbeid en in de moeite, uit het leven in den dood. Toen zij met smachtend verlangen nog eens omzagen naar het paradijs, schitterde alleen nog in den nacht het vlammig lemmet eens zwaards dat zich omkeerde. O! welk een diepe val! Hoe draagt hem de mensch niet ingegraveerd in den grond zijner ziel. Hoe

Sluiten