Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'W aartoe is nu aan den gevallen mensch de tegenwoordige schepping gegeven, die door zijn schuld ook mede gevallen is? Vóór alle dingen als het element, waarin wij ontstaan, dat wij voor ons bestaan zoo noodig hebben als de inhoud van het ei noodig is voor de kiem van het kuiken, of het eiwit van het zaad voor de kiem der plant. Vervolgens, als dat wat ons omgeeft, waarin wij bestaan, evenals de vogel in de lucht en de visch in het water. Zooveel begrijpt ieder wel: evenals het een eigenschap is van den Schepper, dat Hij het schepsel niet noodig heeft, is het kenmerk van het schepsel dat het zijn schepper niet alleen, maar ook diens schepping behoeft, de enkeling kan zich onmogelijk denken zonder haar of van haar gescheiden. Even onontbeerlijk als de stoffelijke schepping is voor het bestaan des lichaams, is de stof en haar geestelijke inhoud zulks voor het bestaan der ziel. Wanneer gij in deze wereld komt, is dit niet het allereerste, dat gij haar naar medegebrachte begrippen beoordeelt, maar dat gij haar beziet, dat gij haar hoort, dat gij haar aangrijpt. Hierdoor ontwaken de ideeën, die in uw ziel sluimeren, die door God in haar gelegd zijn, en zij komen tot klaarheid en ontwikkelen zich tot voorstellingen, nl. de ideeën van den tijd, van de ruimte en van het getal, van groot en klein, van het punt, de lijn, het lichaam, van den vorm en de kleur enz! Indien uw ziel ze niet had, dan zou ook de heele uitwendige sehepping ze haar evenzoomin kunnen geven als aan den steen. Op dit oer-kennen der

Sluiten