Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar weer dwingt zich te verbergen. (Zur Ethik § 110).

Hoe komt het dan toch, dat het materialisme, naar men ons verzekert, wetenschappelijk overwonnen, altijd weer, zij het ook niet theoretisch dan toch practisch, de levensopvatting vormt van millioenen, ook in de hoogere en hoogste klassen der samenleving ? Omdat men er zoo gemakkelijk naar leven kan, omdat het aan den mensch geen eischen stelt; omdat weinig mensclien er behoefte aan hebben logisch te denken en consequent te leven. „Er is geen ongeloovig verstand, maar alleen een ongeloovig hart!" En zoo denken velen, als zij er tenminste nog over denken : ik zie af van een wetenschappelijke bewijsvoering, het systeem met zijn practische gevolgen staat mij aan, lacht mij toe; ik wil nu eens volgens deze beginselen leven. Van alle levensopvattingen is deze voor mij verreweg de gemakkelijkste. Of zij werkelijk waar is en wat er later gebeuren zal, dat zullen wij maar afwachten!

De schepping is ons ook gegeven, opdat wij in haar de wet zouden erkennen. Wet is doelmatigheid en verstand, orde, regelmaat en symetrie; wet is hoogere wijsheid, die heerscht over dat wat onder de wet staat; wet is de idee en de oorzaak van het verschijnsel. Zonder wet geen leven ; de dood, de chaos, het niets is wetteloos. Wat wij zien aan den hemel en op aarde, wat ons omgeeft, wat wij zijn, dat is de verschijning, het zichtbaar worden, de vervulling van wetten. De wereld en wij die daarin zijn is het willen en denken Gods, tast- en zichtbaar geworden.

Sluiten