Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omdat God een eenig God is, bevatten deze wetten der zichtbare schepping van de stof, in omhulsel en kiem ook de wetten des geestes, zooals een Job en een Salomo, dat zoo diepzinnig hebben erkend. De natuur, de schepping, bevat de wetten van tijd en ruimte, getal en vorm, hierarchie en gemeenschap; voortplanting en voeding, groei en lichamelijke en zedelijke gezondheid, van den staat, de familie en het huwelijk. Daarom noemen wij „natuurlijk" al wat goed, „onnatuurlijk" wat onwettig en schadelijk is. Maar de wetten der verlossing en hare gevolgen moest God ons, omdat zij niet in de gevallen schepping liggen, in Zijn woord openbaren.

Omdat het willen Gods iets goddelijks, iets volkomens en juist daardoor iets vreugdevols is, is de wet een zaak van schoonheid en haar vervulling genot. De engelen in den hemel en Gods kinderen op aarde, juichen en prijzen God, omdat zij Zijn wet mogen vervullen; maar de duivel in de hel en zijn kinderen op aarde knarsen op de tanden en vloeken omdat zij die wetten vervullen moeten. Dat is liet diep treurige van onzen tijd, van onze veelgeprezen eeuw dat hij blind voor de schoonheid en de kracht der wet, haar alleen gevoelt als een last en een zware keten op allerlei gebied in den staat, in het huwelijk, in de familie, in de kunst, in de letterkunde, in de godsdienst, dat hij overal de wet haat, en hen die haar gehoorzamen met verachting of medelijden aanziet. Wat vervloekte, onheil brengende dwaling! „Christus was gehoorzaam tot den dood, ja den dood

Sluiten