Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het de materialisten en atheïsten! Ook zij strooien als dictators onbewijsbare dogma's om zich heen. Er is geen God ! De stof is eeuwig, de natuurkrachten zijn eeuwig! De wereld heeft geen begin gehad. De oer-cel is vanzelf ontstaan. Daar is geen geest — er zijn geen geesten! enz. Wee hem, die niet bij ieder punt het hoofd buigt en vol eerbied zegt: Ja, ik geloof! Hierin echter zijn de heeren het eens: Het leerstuk van den levenden God des bijbels, die met bewustheid en klaarheid het heelal tot een bepaald doel geschapen heeft en het naar dat doel henenvoert is wetenschappelijk absoluut onaannemelijk ! De mensch die voor de goddelijke wet niet buigt, wordt een prooi van de dwaze wet van het eigen hart. Naast de wet hebben wij in deze schepping ook de vrijheid te leeren. Tot welk een heerlijke eenheid heeft niet de Schepper beide daarin vereenigd! Geen droppel schuimt in de branding, geen blaadje kiemt aan den boom, gij noch ik bewegen onzen pink of spreken een woord, of dat alles geschiedt in vervulling en uit kracht van groote, schoone, eeuwige, goddelijke wetten. En toch — hoe vrij bruischt en stroomt het water, hoe zweeft het door t luchtruim en bouwt het zich op tot torens in de wolken aan den hemel; hoe groeit en bloeit de plant en hoe zorgeloos zingt de vogel op den tak. Daarom gevoelen wij ons terecht op ons gemak in de vrije natuur. Iedere boom heeft zijn mathematische vergelijking en formule, die reeds bestaat in het eiwit van den eikel, de beukennoot; reden waarom de eik nooit en nimmer een beuk wordt. Maar waar vindt

Sluiten