Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der duisternis vliegen rondom deze aarde en zoeken „wie zij mogen verslinden," en haar god wandelt op haar heen en weder en trekt het land door, om de rechtvaardigen aan te klagen bij God. Een vervloekte wereld, die zonder ophouden den tijd en de plaats tegensnelt, waar haar de vuurdood bereid is, dat is het wat God, wat Zijne heilige Engelen en de reine geesten en vorsten des lichts met hun onsterfelijke oogen in deze terra zien. En op haar bewegen zich haastig en bezig millioene menschen, kort van levensduur en zij meenen in opgewekte oogenblikken, dat zij waarlijk nog zoo'n kwade woonplaats niet is. Heeft men er niet velerlei genotmiddel, schouwburg en vereeniging, feestbanket en wat niet al — om bovenal niet te vergeten de groote veroveringen van den menschelijken geest!

Zou er misschien ook op onze zusteraarden, op den rooden Mars, op den helschitterende morgenen avondster Venus met haar reusachtige gebergten, op den lichten, heeten Mercurius ook schuld en leed zijn, zouden misschien ook van haar zulke beelden van zonde en ellende afstralen, zou misschien ook van haar zulk een klacht en zulk een „neen'' voortdurend opstijgen tot God? AA ij zullen het eenmaal ervaren.

* *

*

Hoe is het toch mogelijk, dat er menschen zijn, die de ontzaglijke schuld, het groote lijden der wereld loochenen en ons lachend wijs willen maken, daar is geen God, tegenover wien kunnen wij dan toch

Sluiten