Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godshuizen van deze eeredienst der natuur" vervolgt hij „worden niet versierd met heiligen beelden en kruisen, maar met kunstvolle voorstellingen uit het onuitputtelijk schoone in het natuur- en mensclienleven. Tusschen de hooge zuilen van den gothischen dom, die door lianen omrankt zijn, moeten slanke palmen en varens, sierlijke bananen en bamboes herinneren aan de scheppingskracht der tropen. In groote aquariën onder de kerkvensters zullen schoone medusen, bontgekleurde koralen en ster-dieren, de kunstvormen van het leven in de wateren in 't geheugen terugroepen. Op de plaats van het altaar zal een Urania staan, die de almacht van de wet des stofs representeert." In deze tempels der natuur worden de winter- en zomer- zonnestilstand gevierd en gedenkt men op Paschen de opstanding der levende natuur en in den herfst het begin van de ernstige studie van den winter. Voila tout! Gelooft de man nu werkelijk, dat hij met zulk een jammerlijk fabrikaat ook maar één behoefte van het menschenhart bevredigen kan? Zou hij 't waarlijk ernstig meenen, wanneer hij aan een menschheid, die onder schuld en lijden zucht, die worstelt om eeuwige waarheid, die hel en hemel vol vertwijfeling aanroept, wanneer hij aan een moeder weenend bij het wiegje van haar heengegane lieveling, aan de troostelooze weduwe, staande bij 't graf van haren man, aan den man met schuld beladen, die aarzelend de hand uitstrekt naar het koord of den giftbeker, aan alle ten doode gewonde, bloedende harten op de wijde,

Sluiten