Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe," ontving de menschheid, met schuld beladen, een nieuwe openbaring, zoo hoog verheven boven de Godskennis, die zij tot hiertoe bezat, als de hemel verheven is boven de aarde. O, zalige boodschap, o Evangelie! De schuld is verzoend; het lam Gods draagt de zonde der wereld! Schepper en schepping zijn verzoend! „God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende." Yan toen af weerklinkt de roepstem: Vergeving! de wereld door. „Gelijkerwijs Christus u vergeven heeft, vergeeft ook gijlieden desgelijks!"

O, de dwazen, die heden ten dage in het Boedhisme of zelfs in de moraal van een Confucius of in die van een Marcus Aurelius het Christendom terug willen vinden! Waar vindt men daar vergeving deizonde? „Wij hebben ons van God afgewend en het kwade gedaan," zeggen zij, „dat was de schuld; wij keeren ons weer tot Hem. en doen het goede; de schuld is uitgedelgd."

Maar juist daardoor, dat zij van God afviel, heeft deze wereld als een tak, die losgescheurd is van den boom, en daardoor sap en kracht mist, alle kracht verloren om tot God terug te keeren. Eer zou een planeet, die losgerukt van zijn zon, door de ruimte ijlt, vanzelf weer deze zon kunnen naderen, eer zou een doode vanzelf weer kunnen opstaan, dan dat het afgevallen schepsel in eigen kracht zich weer tot zijn Schepper zou kunnen wenden. Deze blinden erkennen

Sluiten