Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het geroep dergenen die onrecht lijden eeuwig blijven een stem, roepende in de woestijn ? Laat ons dan heete, bittere tranen daarover storten, dat wij mensch geboren zijn; en met den stervende Romein uitroepen: Deugd, gij zijt niet dan een woord! en met eenen Hartmann zeggen: „Hoe spoediger de wil om te leven in 't heelal ophoudt, des te beter!" Kom, eeuwige nacht der vernietiging, gij zijt onze eenige hoop!

Maar laat ons goed onderscheiden! Evengoed als een ondoelmatige wereld, waarin het oog niet voor 't licht, de voet niet tot gaan en de mond niet tot eten geschapen was, dadelijk uiteen zou vallen, zou het een w ereld waarin werkelijk geen recht was eveneens vergaan. \\ el is waar is alle doen van den mensch, ook van den meest rechtvaardige, onrechtvaardig, reeds tengevolge van zijn onwetendheid. Oordeel een rechtvaardig oordeel, wanneer gij alles weet! Maar wie weet alles? Het werk Gods in deze wereld echter is rechtvaardig, en in zoover kunnen wij van een gerechtigheid der natuur spreken.

Alle wetten omtrent natuur, ziel en geest samen zijn de wet; en de wet is de gerechtigheid Gods. Deze gerechtigheid in de verbindingen en krachten der atomen, in het schieten van het kristal, het groeien 'Ier plant, het sterven van de worm, in de banen deisterren en in den opkomst en ondergang der wereldrijken, dat is het, wat het heelal samenhoudt, wat verhindert, dat het m het volgend oogenblik tot een chaos wordt. Hoe alles omvattend en in bijzonderheden afdalend

Sluiten