Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graden meer hitte of warmte of laat er slechts iets veranderd worden aan de capaciteit om warmte op te nemen, die de lichamen bezitten, kortom een kleine verandering aan de groote, goddelijke, physikalische apparaten en zie, de geheele geschiedenis spat uit elkaar, het gansche heelal raakt uit zijn voegen, het kraakt, het breekt, het verrot, het gaat op in stof, in rook, het verwaait, het verdwijnt. Dat de ramp niet elk oogenblik plaats grijpt, danken wij aan een God die niet alleen Schepper maar ook Onderhouder is van het heelal.

In het geestelijke heelal, voortdurende oorzaak van het stoffelijke, is het evenzoo gesteld. Wat heerscht in deze wereld, wat verheft zich in onze wereldsteden en op onze straten, in onze parlementen en zelfs op onze kansels; wat beheerscht onze kunst, onze litteratuur, onze politiek, ons doen en drijven? Zijn niet ijdelheid, leugen en zelfzucht, ondanks alle vernis en blanketsel, de drijfkrachten van ons privaat en openbaar leven en van onze politiek ? Toen ernstige mannen tegen de pest der onzedelijkheid, tegen de ziekelijke en leugenachtige aanprijzing van echtbreuk, waanzin en zelfmoord, die in kunst en litteratuur steeds verder om zich grijpen, strengere wetten verlangden en de staatssecretaris van het ministerie van justitie in den rijksdag klaagde: „Wij bevinden ons in een tijdpeik van zedelijken achteruitgang, zoodat wij regelrecht een toestand tegemoet gaan, die zorg wekt; hebben wij het toen niet beleefd, dat toonaangevende mannen losbarstten in een uitroep van meer of minder ernstige

Sluiten