Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dichtbij, noch het grootste veraf ziet, dat de verschillende soorten van het licht, b. v. het gepolariseerde niet kan onderscheiden, dat ondoorzichtig en onontvankelijk is voor menigerlei stralen, blind voor de spectraal analyse der sterren en haar samenstelling. Wat is ons oor anders dan een slechte telefoon, die nauwelijks op een kilometer afstand tonen hoort, volkomen doof is voor de diepere en hoogere octaven van het geluid en dat op een hoogen bergtop, omwaaid dooide harmonie der sfeeren slechts een geluidlooze stilte meent te vernemen. Onze vingers, deze voel-apparaten kunnen niet eens de verschillende warmtesoorten onderscheiden, voelen niet eens of een lichaam electriciteit, laat staan of het positieve of negatieve uitstroomt.

Alle trachten en zoeken van den mensch wijst op iets beters, hoogers en eeuwigs. Ook de meest ongeloovige en goddelooze mensch heeft in zich een ontzaglijk verlangen naar een meer volkomen wereld, een hemel. Ook zijn ziel zoekt in al het wordende iets dat is, in het vergankelijke iets eeuwigs, ook zij zoekt vrede en zaligheid en kan niet gelooven, dat zij afstamt van het dier.

sjc *

*

Naar welke beginselen zal God deze nieuwe wereld scheppen ? Op honderdvoudige wijze antwoordt daarop Zijn woord: naar dezelfde groote, goddelijke en eeuwige gedachten, waarnaar Hij de eerste schiep. God gaat nooit terug. Reeds het woord, zoo dikwerf herhaald, „een nieuwe hemel en een nieuwe aarde",

Sluiten