Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworpen in den poel des vuurs, kan dit paradijs niet meer binnensluipen en de menschen verleiden.

Het is absoluut onmogelijk, dat zulke eeuwige, levende gedachten van een God zich niet verder, niet eeuwig ontwikkelen. Niet dit is den engelen een raadsel, dat zij het zullen doen, als wel dat featan en de menscli op aarde deze evolutie sedert 6000 jaar kon tegenhouden. Groot is het geheim van den Booze en zijn macht!

Dezelfde beginselen en gronddenkbeelden, dezelfde krachten, licht en kleuren, water en vuur, wind en geluid, zullen dezelfde resultaten en vruchten voortbrengen. Zoo zal de eeuwige wet der groei en der plant op de nieuwe aarde, palmen, wijnstokken en boomen des levens, die van de dieren witte paarden, die van den kringloop der wateren hemelsche stroomen doen ontstaan. En het produkt van die wetten zal weder dienen tot het bereiken van dezelfde doeleinden. Zoo dient de plant weer tot voeding, de vruchten en het sap van den wijnstok tot spijs en drank van de gezaligden, en de bladeren van den levensboom tot genezing der volken, gelijk de mensch van oudsher terecht geloofd heeft aan de heilzame kracht der bladeren en sappen der planten. Evenals op aarde de boom verlangt naar het water en de els en de wilg aan de beek zich over het water buigen en daarvan drinken, zoo zullen ook eens de boomen des levens op beide zijden van den kristalhelderen stroom staan. (Ezech. 47 : 12).

Zoo zal ook daar het dier aan den mensch onder-

Sluiten