Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den er op, in sierlijk getrokken karakters. Rotsen zelfs, vooal bij tempels, zijn er mede beschreven. Mantels en gewaden worden niet alleen gedragen, maar ook gelezen, geornamenteerd als zij zijn met karakters. Op een huisdeur van een literator zag ik eens in stijlvolle karakters: ,,Moge ik zoo geleerd worden dat ik 10000 boekdeelen ii. mijn gedachten heb." Veelvuldig las ik in China boven een deurpost de schoone woorden: „Door de Literatuur wordt een volk groot".

In Peking zag ik alle boeken der Chineesche klassieken in steenen tafelen van massief graniet gegrift, in de „Hal der Klassieken".

Waaiers, kopjes, borden, schotels, op al deze dingen worden meestal spreuken of klassieke teksten of verzen geteekend. Het dragen van sommige karakters op het lijf — b/v. het karakter „shau", eeuwigdurend, lang leven — heeft het karakter van het dragen van een amullet.

Voorwerpen om mede te schrijven zijn in China volmaakt tot in de perfectie. Typografie werd voor ruim 1500 jaar in China uitgevonden, er bestaan uitgebreide, oude werken over Ihet maken van inkt, en folio's verhandelingen over de istructuiur en het stijlvol trekken der karakters. Door de uitvinding van het drukken en van goed materiaal om druk te verspreiden, overtrof China verre Rome, dat nog gebonden was aan het gebruik der palimpsesten, waardoor véél is verloren mioeten gaan.

Ik moet hier nog even bij vermelden, dat, zooals Raphaël Petrucci terecht opgemerkt heeft 1), oorspronkelijk het schrijven — en dit beteekent iets anders dan schrijven in 't Westen, want het wil zeggen: teekenen —> van Chineesche karakters, als 't ware eene magische handeling was. Het primitieve idee er van was namelijk, dat de teekening een mysterieus leven verleent aan het

1) In zijn „Kie Tseu Yuan Houa Tchouan" Leiden E. J. Brill.

Sluiten