Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevat 305 Gedichten en Odes die door verschillende dichters eeuwen vóór Confucius geschreven zijn,, maar door Confucius volgens zijn eigen principes uitgegeven. Zeer mooi is door Confucius het wezen van dezen King en ook het wezen der Poëzie gekarakteriseerd toen hij eens tot zijn discipelen izeide: „De S'hi King heeft 300 stukken, maar alles kan worden vervat in één zin: Hebt géén lage gedachten."

De tweede is de Shoe-King, de Bijbel der Geschiedenis, die de geschiedenis bevat van China, vanaf 2357 j. v. C.621 v. C. De documenten hiervoor zijn geschreven door verschillende auteurs, maar door Confucius uitgegeven. Geheele, belangrijke hoofdstukken ervan,, herkenbaar aan hun izelfden, van de anderen verschillenden stijl worden door bevoegde Chineesche geleerden aan Confucius zelf toegeschreven.

De derde is de Li Ki of de Annalen ivan den Ritus en het Decorum. Hij bevat alweder zéér oude geschriften, over zeden en gewoonten, maar verzameld en geredigeerd door Confucius.

De vierde is de Yih King, de Bijbel der Transformaties, beter en juister: de Bijbel der Evolutie, het

diepzinnigste boek der Chineesdhe filosofie. Ofschoon hier de acht triagrammen van keizer Foe Hsi (2953— 2839 v. C.) de grondsla,g van zijn en ook de daaruit afgeleide 64 hiexagrammen van Wen Wang, is volgens sommige Chineesche geleerden het 'grootste deel tekst van Confucius Confucius heeft eens getzegd dat hij een overleveraar en geen maker was. Hij heeft dan ook zéér veel oude wijsheid die reeds bekend was overgeleverd. Maar overigens moet dit ,gezegde betracht worden als ^--eene uiting van de bekende Chineesdhe bescheidenheid. Confucius heeft niet enkel overgeleverd, maar ook zeer veel zelf gemaakt.

De vijfde is de z.g. Ts'oen Ts'ioe (lett: Lente en Herfst), een boek, dat geheel en al door Confucius geschreven is, het éénige geheel van hèm alléén. Het bevat

Sluiten