Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboren met zonde, maar met Deugd. Er is j£een Duivel en geen Hel, die hem wachten, omdat (hij (waar hij toch moeilijk iets aan doen kon) met erfzonde geboren werd, maar door zijn Deugd, indien hij zich slechts aan de Sing hield, en deze in Gh'ing, den volmaakten staat bleef, kan hij worden als zijn Vader, den Hemel, Slhang Ti. Niet met een soort boeman, die Satan heette, noch met een brandend vuurtje, de Hel, moeten de menschen bang gehouden worden, om hun des -te beter te kunnen regeeren, maar door de kracht van zijn eigen Wijsheid, die de Deugd insluit, moet de regeerder het volk regeeren. Regeert hij niet met de Deugd en de Wijsheid, dan wordt het Ming, het mandaat van den Hemel hem ontnomen.

575 jaar voor Confucius werd de tiran kieizer Chow door den revolutionnair ^X^en ^X^ang, die later een zeer goe'd, wijs koning werd, onthoofd, omdat hij .zijn macht in wreedheid misbruikte, en deze Wen Wang wordt in de Shoe King als een van China's deugdzaamste groote mannen verheerlijkt en door Confucius telkens als moreel voorbeeld ,gesteld.

De „Sing" is het uitgangspunt fvan het gelheele leven, zoowel in de familie als in den staat. En hier komen wij nu tot het sohoone beginsel, waarin de Geest van China zich op zijn heerlijkst openbaart, en 'dat het geheele Westen, dat zijn staatkundige inrichting op het oogenblik in haar grondvesten geschokt ziet, hoog noodig van het Oosten behoort over te nemen, namelijk dit: dat regeeren berust op het zelf-karakter, dus op de cultivatie van de Sing, van den regeerder of de regeerders. Niet op enkel kunde, intellect, knapheid van de regeerders behoort de staat te berusten, imaar op hun karakter.

Ik haal, om dit ;te illustreeren, eenige teksten van Confucius hieronder aan:

,,Daarom mag (de Vorst die een Kiün Tsz' is) niet verzuimen zijn eigen karakter te verzorgen. Wil hij zijn

Sluiten