Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den Keizer af tot de massa van het volk toe moeten allen het verzorgen ivan ihet Zelf als de Oorsprong beschouwen." 6) „Wordt de Oorsprong verward dan kan niets wat daaruit voortkomt tot goede orde worden gebracht". 7)

,,Wat bedoeld wordt met ,,Om het rijk te regeeren moet men eerst 'zijne familie regelen" ibeteekent: als men zijne familie niet kan leeren, kan men andere menschen niet leeren. Daarom behoeft de Kïün Tsz niet buiten zijne familie te gaan om izijm leer voor den staat te volmaken. De Hiao, daarmede moet men zijn vorst dienen. De Ti (liefde voor ouderen broeder) daarmede moet men zijn superieuren dienen. De Ts'z' (mededoogen) daarmede moet men de menigte behandelen". 8)

„Daarom moet (de Vorst die een Kiün Tsz' is) alles (eerst) zelf hebben en daarna van het volk verlangen, dat het zelf (ook) heeft, en moet alles (eerst) zelf niet hebben en daarna van het volk (verlangen, dat het dit zelf (ook) niet iheeft. Een mensch, die zichzelf wegcijfert en (alles) niet wederkeerig op zichzelf doet slaan, en (todh) het volk vermocht te leeren, -heeft nog niet bestaan" e)

„Daarom zal de Vorst allereerst zorg dragen voor (eigen) deugd. Als hij de deugd heeft, heeft hij ook de mensdhen. Als hij de menschen heeft, heeft hij het grondgebied. Als hij (het grondgebied heeft, heeft hij bezittingen. Heeft hij bezittingen dan heeft hij middelen voor zijn uitgaven." 10)

e) Ta Hioh Inleiding 5.

7) .1 >i „ 6.

8) „ „ „ 7.

B) Ta Hioh Hoofdstuk IX. 1. 10) „ „ IX. 4.

Sluiten