Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geheele geopenbaarde Heelal bestaat uit verbindingen, in eindelooze combinaties en permutaties van deze „kwa , uit verbindingen alzoo van die mysterieuze oer-principes, symbolisch voorgesteld door de geheele

lijn en de gebroken , maar — ik kan

hier nooit genoeg op wijzen — die beide zijn uit Eén, het T'ai Kie geopenbaard, en dus eigenlijk op geheimzinnige wijze identiek. De geheele constitutie van de Natuur en ook van den mensch ligt in essentie in deze twee symbolen van gehéélheid en van verdeeling.

Het gansche Heelal is eene ontwikkeling, een evolutie, in steeds wisselende „transformaties", van alle wezens en dingen uit de oer-elementen „Yang" en „Yin", totdat ééns, als de adem, die deze wisselingen bezielt, ophoudt, alles weer tot het oneindige, onbegrijpelijke, onuitsprekelijke ,,T ai Kie terug is gekeerd, aan het einde dezer cyclische evolutie.

Het eerste triagram

K'ien

van drie gehééle lijnen wordt genaamd „K'ien", en symboliseert „de Hemel", en ook „de energie, de werking van den Hemel". (Het karakter „K'ien" is ideografisoh samengesteld, en men lette op de diepe beteekenis hiervan, uit twéé, waarvan het eene beteekent ,,de kracht der natuur" en het andere „zonlicht"), het achtste triagram:

Kw'oen

van di-ie gebroken lijnen wordt genaamd „Kw'oen", en symboliseert ,,de Aarde", in haar ondergeschiktheid aan den Hemel. (Het ééne karakter „kw'oen" is ideografisch samengesteld uit twéé, waarvan het eene „aarde" en het tweede „zich uitstrekken" beteekent).

Sluiten