Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men neme hier ..Hemel en „Aarde niet zoozeer in

de meer concrete beteekenis van „uitspansel en ,,grond", maar in meer abstracte, symbolische. K'ien, of Hemel, wordt ook wel „Yang" genoemd (oorspronkelijk echter is „Yang" gesymboliseerd door één enkele, en

niet drie geheele lijnen), en Kw oen, of Aarde, is aan „Yin", terwijl overeenkomstig met deze twee de Zon en Maan als symbolen worden genomen, als de eerste mannelijk, de tweede vrouwelijk. Zóó wordt weer de Man als personifieerend Yang, en de Vrouw als personifieerend Yin aangenomen.

Tusschen de uitersten K ien en Kw oen in evolueert het géheele Heelal, in een millioenen cyclus, terug te brengen tot de 64 ihexagrammen en deze weer tot de 8 triagrammen, in eindelooze „Yi'h", d. i. transformaties, besloten in de Eenheid „T'ai Kie".

In ppn rnmmentaar van Lai 1'h anf? in een mijner ,,Yih

King" edities staat: „K'ien en Kw'oen zijn het Mannelijke en Vrouwelijke van de „tienduizend dingen ') (maar) het Mannelijke en Vrouwelijke zijn het K'ien en Kw'oen van één ding". Verder „Het Mannelijke en Vrouwelijke staan in onderlinge verhouding van hun contrasten, en

daartussdhen in beweegt de ,,ch i (waarover straks).

Als men zich blin'd staart op de hierboven gereproduceerde triagrammen, en er slechts een spel van streepjes in ziet, zooiets als wichelstokjes van heidenen en barbaren, wordt de „Yih King" natuurlijk niet veel meer dan een mystificatie, een soort kinderachtig tooverboek van hocus-pocus. Als men dan nog de legende er bij overweegt, dat deze geheimzinnige „kwa zouden zijn ontdekt op den rug van een draakachtig paard, dan wordt die mystificatie nog onzinniger.

Wij kunnen - en moeten - echter dergelijke mystieke teekens trachten te doorgronden enkel als symbolen in hun diepe geheime beteekenis, en iedere serieuze

!) „Tienduizend" is hier eene uitdrukking voor „alle'

Sluiten