Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. i. het Getal. Inderdaad, als men de acht „kwa" diagrammen aanziet, is het duidelijk dat deze symbolen op getallen berusten, dat dus de elementaire samenstelling van den Kosmos, door het ,,T'ai Kie" geopenbaard, op eene verhouding van getallen berust, (Wie denkt hier niet aan Plato?) De suprème, heerschende Wet of Orde, die deze getallen-verhoudingen vaststelt en regelt, wordt genoemd ,,Li". De „Li" is dus de vaststelier, de regelaar der mathematische principes van het Heelal. De energie, die het ,,ivloeien en bewegen" (zooals het in een commentaar mijner ,,Yih King" editie luidt) van „Yang" ep „Yin" animeert, wordt genaamd „Ch'i", het beste m. i. te vertalen door den „Adem" van 't Heelal. *) Die „Gh'i", die Adem, trilt door den gansc'hen Kosmos, en het is die „Ch'i" die in stand houdt, hetgeen de sinoloog Eitel zoo treffend noemt: ,,a golden chain of spiritual lile running through every form of existence and binding together, as in one living body, everything that subsists in heaven above and on earth below".

Indien wij maar oppassen, bij het begrip „stof" vooral niet te denken aan het westersche begrip „doode stof" als apart van- en tegenovergesteld aan geest, kunnen wij Choe Hie, begrijpen, die van „Yang" en „Yin" spreekt als van „Primaire Kracht" en „Primaire Stof". Maar die „Primaire Kracht" adht 'hij onbestaanbaar zonder de „Primaire Stof", omdat zij zonder deze niet kan werken en ageeren. Er is ook volgens Choe Hie, geen kwestie van, dat deze „Primaire Kracht" zou bestaan hebben vóór de „Primaire Stof", want deze beide zijn in constante interfusie en onderlinge afhankelijkheid, het eene is ondenkbaar zonder het andere.

Ik kan mij niet weerhouden, hier nog even het volgende mystieke symbool wêer te geven uit een mijner beste

*) Okakura in zijn „Geest van Japan" vertaalt het door „stof-element", m. i. ten onrechte, en tot verwarring aanleiding gevend. Eitel, in zijn „Fung Shui" noemt het „the breath of nature".

Sluiten