Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monument daarvan. De magische visie van den Kosmos, de diepste beschouwingen over de kosmische wetten en verschijnselen, vinden wij weerspiegeld in de Chineesche kunst.

,,On part d'un bibelot trés accessible", schrijft Petrucci, „oü 1'attitude, le mouvement, la structure, dégagent un charme pénétrant, et 1'on finit par découvrir, derrière 1 oeuvre peinte ou sculptée, la vision magique de 1'univers".

Zonder de filosofie van de ,,Yih King", die van Lao Tsz', en zonder het Boeddhisme is de Chineesche kunst niet te begrijpen.

Ik heb in dit boek ,,de Geest van China" het Boeddhisme niet apart behandeld, omdat het een godsdienst — juister: een wijsbegeerte — is, die niet oorspronkelijk in China ontstaan is, maar van buiten in China is gekomen. Aparte behandeling van het Boeddhisme zou dit werk te lijvig maken; ik moet dus de voornaamste leerstellingen er van bij den lezer bekend veronderstellen. *)

Met een enkel woord zal ik hier enkel den invloed van het Boeddhisme op de Chineesche kunst aangeven.

Het Boeddhisme heeft op het leven en dus ook op de kunst — de hóógste uiting van dat leven — in China en Japan een invloed gehad, die overweldigend groot als hij is, nog nooit ten volle beschreven is geworden. Al te veel Europeesche geleerden die over China schreven hebben, zooals terecht door Prof. Fenollosa in zijn in 1912 verschenen werk ,,Epochs of Chinese and Japanese Art" is opgemerkt, den indruk gekregen en in hun geschriften gegeven, alsof het Boeddhisme in China een ontaarde en verachte godsdienst is, die geen vat heeft op de ontwikkelde klassen en die genegeerd kan worden in 't beschrijven van de Chineesche maatschappij.

1) Men zie het werkje van Kern-Mannoury over Boeddhisme, in de „Wereld-Bibliotheek" verschenen.

Sluiten