Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'in de Chineesche filosofie van de ,,Yih King", van Confucius, en Choe Hie, en Lao Tsz', en Chuang Tsz'. Wellicht behandel ik, in een ander werk, de Chineesche schilderkunst uitvoeriger, en dan ook de andere Chineesche kunsten, de poëzie, de plastiek, de porseleinkunst, de architectuur.

Ik heb in dit hoofdstuk er den nadruk op willen leggen, dat men den Geest van China, en dus ook China's cultuur, niet kan doorvoelen en begrijpen, zonder China's kunst te kennen. Kan men over de cultuur van Europa schrijven zonder de namen Rembrandt, Leonardo da Vinei, Michel Angelo, Botticelli, van der Weyden, Dürer, en andere grooten te noemen? En komt het dan te pas, zooals bekende sinologen als b.v. Prof. de Groot gedaan hébben, het Chineesche volk voor ,.halfbarbarous" en „semi-civilised" uit te maken, zonder een flauw denkbeeld te hebben van de grootheid der kunstenaars, die dit volk voortbracht, van begenadigde filosofen - dichters - schilders als WuTaoTsz', Wang Wei, Hui Tsung, Ku K'ai Chih, Ma Yuan, Mu Ch'i, Ch'ao Meng Fu, Li Lung Mien, Yen Li Pen en zooveel anderen? Het feit, dat deze in geheel China en Japan beroemde namen bij het groote publiek in Europa nog geheel onbekend zijn, bewijst reeds, hoezeer de Europeesche sinologie tot voor enkele jaren te kort geschoten is in het begrijpen en verklaren der ware Chineesche cultuur.

Kunsthistorici van naam in Europa hebben, zooals o.a. André Mfchel, Professeur a 1'Ecole du Louvre in zijn ,,Histoire de 1'Art" durven verklaren: ,,'lHistoire de 1'Art laisse également de cóté les arts extra-européens, art musuiman, art chinois, art japonais", en M. Reinach, Membre de 1'Institut, schrijft in zijn ,,Apollo (1904): ,,Si je ne dis rien ici de 1'Art de 1'Inde ni de celui de la Chine, c'est que la haute antiquité qu'an leur attribue est une illusion. 1'Inde n'a pas eu d'art avant 1'epoque d'Alexandre le Grand et quand a 1'art chinois, il n'a

Sluiten