Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Bladz.

INLEIDING y

r\ir /"tuttcr* ir a\t ptttm»

ljjj. v/\in

DE TAAL VAN CHINA 6

CONFUCIUS 20

DE TOEKOMSTDROOM VAN CONFUCIUS 50

MENCIUS 64

DE „YIH KING" 70

LAO TSZ' EN DE TAO TEH KING 90

CHUANG TSZ' 106

DE VOORVADEREN-DIENST 116

CHINEESCHE KUNST 124

NABETRACHTING 158

LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN 173

ILLUSTRATIES:

Confucius ig

De drie Stichters 144

Sluiten