Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Samuël de Visser, benoemd 4 September 1877, in plaats van B. Verhage.

10. Willem Kesteloo, benoemd 19 October 1894, in plaats van J. Mosselmak.

GEMEENTERAAD.

Bij besluit van den Prefect van 12 December 1810 werden tot leden van den Conseil Municipal benoemd:

a. Andries Francke. Zie bij Maires, hiervoren.

b. Pieter Corré.

c. Jacobus Moens.

d. Geert Wisse.

e. Huibert Martin Kesteloo.

ƒ. Coenraad Plomp Vertrok in Mei 1814 naar Westkapelle.

g. Jacob Arents.

De Maire was lid en voorzitter. De Adjunct-Maire had geen zitting, maar verving den Maire desnoods als voorzitter.

Volgens een brief van den Maire aan den Prefect van 21 April 1812, waren er nog drie vacatures, omdat men de beide Domburgen had willen vereenigen.

Van Domburg-buiten bestond het bestuur oorspronkelijk uit:

Johannes Pieuersz. Adamse, Maire.

Jan Louwerse, Adjunct-Maire.

Jacobus Krijger, Lid van den Raad.

Ten gevolge van een schrijven van den Prefect van 20 Augustus 1813, had door den Maire eene voordracht tot aanvulling plaats en werden benoemd :

Cornelis van der Meule.

Jan Koppejan.

Jan Pattenier.

Adriaan Cornelisz. Geertse.

De hiervoren gemelde leden van den Raad van Domburgbinnen, behalve die sub a en ƒ vermeld, bleven voorloopig in functie, krachtens het besluit der Commissarissen-Generaal, en vormden een college, nadat Domburg-binnen en buiten met

Sluiten