Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROOSTER VAN AFTREDING.

1911. S. de Visser.

J. Bosselaar.

J. Scheele.

1913. C. Schout.

W. Kesteloo Jz.

1915. P. J. Elout.

G. de Pagter.

SECRETARISSEN.

Tijdens het Fransche bestuur, moest een der leden van den Municipalen Raad de functie van Secretaris vervullen. Daartoe werd in de eerste vergadering, 9 Januari 1810, benoemd

1. Huibert Martin Kesteloo, die tevens werkzaam was als Griffier van den Maire, vervolgens als Secretaris, totdat N°. 2 benoemd werd. Deze, te Middelburg woonachtig, liet de werkzaamheden aan zijn voorganger over, die tot de optreding van N°. 4 daarmede voortging.

2. Anthonie Martinus Tak. Benoemd bij besluit van de Gedeputeerde Staten van 19 Maart 1819; geïnstalleerd 17 Juli 1819; opnieuw benoemd bij Koninklijk besluit van 9 Augustus 1825, ten gevolge der inwerkingtreding van het nieuwe Reglement van bestuur; op verzoek eervol ontslagen, bij Koninklijk besluit van 21 December 1836.

3. Adriaan van der Meule. Benoemd bij Koninklijk van 19 Maart 1837. Overleed 5 Februari 1839 Was de zoon van den Burgemeester.

4. Wouter Leunis Woutersen. Benoemd bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1839 Opnieuw benoemd bij raadsbesluit van 26 Februari L853, ten gevolge van de Gemeentewet. Hij was tevens Notaris en werd, uithoofde zijner verplaatsing naar Middelburg, op zijn verzoek, eervol ontslagen als Secretaris, bij raadsbesluit van 3 December 1859.

Sluiten