Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOSLfy- t " " '

.

'V »* ** ►#* - t*

rI^uchtscholen.

* 'lé ? k V

MEDEDEELINGEN '

van den q

NEDERLANDSCHEN BOND TOT KINDERBESCHERMING. /RJJNWN HSTo. 4:.

BIBLIOTHEEK)

Verslag van de Openbare Vergadering,

op ZATERDAG 21 DECEMBER 1901,

in het gebouw „Eensgezindheid" te Amsterdam.

Sluiten