Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tuchtscholen.

VERSLAG van de Openbare Vergadering van den Nederlandsehen Bond tot Kinderbescherming, gehouden op Zaterdag 21 December 1901, in het gebouw „Eensgezindheid", Spui 12, te Amsterdam.

Aan de orde zijn de navolgende punten van bespreking:

1°. Aan welke eisclien beliooren de Tuchtscholen, op te richten volgens de wetten van 12 Februari 1901, Stbl. 63 en 64 te voldoen P

Inleider: Mr. J. SIMON VAN DER AA.

2°. Welke maatregelen kunnen genomen worden tot verzekering van een doeltreffende opleiding van hen die, hetzij in particuliere hetzij in rijksgestichten, met de leiding en opvoeding van verwaarloosde en misdadige kinderen zullen belast worden?

Inleider: Dr. 3. Th. DE VISSER.

1*

Sluiten