Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dinar in dergelijke gestichten, dan bedoelen wij niet te maken een opvoedingsgesticht, maar alleen het kwaad van de gewone gevangenissen hier te voorkomen. Wij weten, dat de gewone gevangenissen nog geen modelinrichtingen zijn, niet alleen voor kinderen, maar ook niet voor volwassenen. Men heeft daar nog de algemeene, dezelfde behandeling van al de verschillende soorten van misdadigers, inrichtingen, die men na een eeuw middeleeuwsch zal noemen. Nu beginnen wij aan een nieuw stelsel, dat niet meer aan de middeleeuwsche toestanden zal lijden., en nu maken wij een aanvang door het toe te passen op de kinderen en maken een kindergevangenis, waarin die kinderen beter en milder zullen worden behandeld, en aan het hoofd daarvan plaatsen wij ndet een gevangenbewaarder maar een kinderbewaarder, een opvoeder.

Als dat zoo is — en ik ben benieuwd, of de inleider daarmede instemt — dan zou ik deze opmerking willen maken. Ik geloof, dat de inleiding heeft geleden door te groote objectiviteit. De inleider toch heeft een objectief verslag gegeven van een reis, die hij gemaakt heeft. Nu ben ik een liefhebber, van reisbeschrijvingen en maak hem dus van de zijne geen verwijt, maar een andere vraag is, of hij door het mededeelen van de verschillende stelsels in de opvoedingsgestichten in het buitenland de vergadering niet eenigermate van de wijs heeft gebracht. Wanneer men heeft eene gevangenis, waarin men zoo weinig mogelijk de opvoeding wil bederven, dan valt er niet te praten over stelsels van opvoeding. Een kindergevangenis kan niet anders huldigen dan het stelsel van intimidatie en dan is de korte conclusie deze, dat wij, tuchtscholen stichtend, kindergevangenissen maken, doch die zich niet aan het kind bezondigen als de gewone gevangenissen. Dat is de indruk, dien ik van het gesprokene in deze vergadering heb gekregen.

De heer Dr. J. H. Gunning Wz. Ik geloof, dat de vorige spreker Me. Z. v. d. Bergh mijn taak vergemakkelijkt heeft. Ik sluiti mij dan ook bij zijne woorden aan. Alleen wensch ik een misverstand, ten opzichte van mij gepleegd, op te helderen.

Sluiten