Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beslist mogelijk. Integendeel meen ik, dat heel wat kinderen een blij venden indruk behouden van eene enkele oogenblikkelijke levenservaring of van een te juister tijd gemaakte ernstige opmerking.

Ik seloof daarom dat de tuchtschool uitstekend kan werken en dat de kinderen, die er in opgenomen zullen worden, haar, ook na een kort verblijf, hoewel niet geheel opgevoed en niet geheel gewapend voor den strijd, die hen wacht, niettemin beter toegerust zullen verlaten.

Wat hiervan zij, in ieder geval hoop ik dat deze vergadering zal leiden tot ruime gedachtenwisseling in couranten, tijdschriften, enz., opdat worde voorbereid eene zoo zegenrijke werking der tuchtscholen, dat de kinderen daardoor buiten de gevangenissen worden gehouden.

Ik wil deze vergadering niet sluiten voor ik den heer de Visseb, dank heb betuigd voor zijne bereidwilligheid inzake de verdaging van zijn referaat, welk uitstel naar ik vertrouw niet zal leiden tot afstel. Ook dank ik den heer Simon van der Aa voor zijne uitnemende inleiding en de aanwezigen voor hunne komst naar deze vergadering, die onder meer strekken moge tot opwekking van nog meerdere belangstelling in den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming en zijn doel.

Sluiten