Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en noem het niet-socialiseerend, wanneer men de werkzaamheid van dien voogdijraad op het gebied van de kinderbescherming bepleit, zooals de inleider dat heeft gedaan; hij toch wil eigenlijk een volkomen centraliseering, een centraliseering van alle gevallen, waarvan men eenigszins kan zeggen, dat de gezinstoestanden niet in orde zijn, een opzuiging van al die gevallen door een van staatswege geschapen college, welks beslissingen, door de rechtbank bekrachtigd, vrijwel automatisch staatssubsidie doen intreden. Het is nu niet alleen een idee, maar een ervaring, dat hieruit noodzakelijk zou moeten voortvloeien een dooden, een afsterven van maatschappelijke krachten. De inleider heeft genoemd de Armenzorg. Ik weet er nog andere. Ik zou zeggen, dat ook het familieleven door de organisatie, zooals de inleider heeft uiteengezet, in werkzaamheden vermindert, en in levenskracht vermindert, wanneer men zoo'n uitvoerige, veel omvattende taak, aan den voogdijraad op wil dragen, als de inleider dat doet.

Wanneer de inleider daar de vergelijking aanhaalt van die vier kantoorbedienden, waarvan er drie z. i. niet genoeg deden, dan wil ik hier die analogie van 't „niet genoeg doen" van armenzorgbesturen, niet overnemen. Wel wil ik echter aan den inleider deze vraag doen, of hij heuscb aan dien eenen kantoorbediende zal zeggen: „Vriend, ga maar zoo veel mogelijk je gang, neem den anderen al het werk uit de handen." Dan maakt hij er immers een manusje van alles van! Ik meen, dat hiermede de orde op zijn kantoor allerminst zou worden hersteld. Integendeel, hij zou zeggen: Doet U zoo voorbeeldig mogelijk Uw plicht, laat U door anderen geen werkzaamheden opdragen, die U niet behoeft uit te voeren, doch ga regelmatig Uw gang, dan zal Uw voorbeeld gunstig werken op de anderen, en hun activiteit opwekken.

Dat is een beginselvraag, waarvan men na eenige nadere overweging zal moeten toegeven, dat ik deze juist stel.

Sluiten