Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgen, dat dat kind wordt geplaatst onder de hoede van een vereeniging. Maar niet zelden zal de waarheid deze zijn, dat de een of ander tot die grootmoeder heeft gezegd, trek u toch van dat kind niets aan, ga naar den voogdijraad en probeer, of die het kind niet van u over wil nemen, terwijl men zeker weet, dat het kind een voortreffelijke verzorging heeft bij de grootouders. Hoewel nu de juridieke * term aanwezig is, zal de voogdijraad toch nu niet er toe moeten overgaan ontzetting en benoeming van een instelling tot voogd aan te vragen. De band van de gezinsorganisatie moet sterk blijven, ofschoon juridiek argumenten aanwezig zijn om over te gaan tot ontzetting. Ik wil niet den weg volgen van den inleider, en den voogdijraad maken tot een centrale zuigpomp, die juridisch aan alle vragen voldoet, maar ik wil, dat de voogdijraad zich bij ieder geval de vraag stelt, wat de moreele en wat de sociale kant is van den maatregel, die gevraagd wordt. Hij moet vrij zijn in de toepassing van ontzetting. Door niemand anders dan door Dr. Kuiper is gezegd, dat daaraan toch altoos een luchtje blijft van schande. En dat is juist.

Men zal op deze manier de belangen van de minderjarigen niet moeten achterstellen of uit het oog verliezen bij de gezinsbelangen, daarop leg ook ik den nadruk. Maai men moet de gezinsbelangen óók in het oog houden en het belang van vele stroomingen, activiteiten en instellingen, die in de maatschappij zijn. Die moeten samenwerken om in het belang van de kinderbescherming iets tot stand te brengen. Zij moeten niet alle worden overvleugeld door één lichaam, dat van staatswege geschapen is, dat alles tot zich kan nemen.

Ik heb gezegd, M. d. V.

De Heer Adkiani, uit Utrecht.

M. d. V. Ik zou gaarne een enkele vraag tot den inleider willen richten.

Sluiten