Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

errata.

Pag. 15 regel 18 staat: Mallakka, moet zijn : Malakka.

28 „ vooral „ r overal.

V V » *

26 „ 3 » ; " " '

„ 2Q „ 28 „ wordt „ „ worden.

„ 33 . 2 - is - ' WaS'

,7 27 « wedere en „ „ weder een.

ti 5/ » ' " ,.

45 „ 16 „ loopen ïj 7) liepen.

33 1. 34 „ wordt bij de onvoldoende luchttoetreding, wordt uit moet zijn: wordt, bij de onvoldoende luchttoetreding, uit.

,n 17 waterstand moet zijn: waterspiegel. v 49 * 1 / "

6? (Noot) „ 62 „ » 67.

„ 144 „ 22 „ fig. 49. » » Plaat XVIL

b pj. XIV, „ „ Plaat XVIII.

n 4 „ helderwit, „ „ , helderwit.

„ 177 ■ 19 » Loens " * Loensa"

„ 188 „ 19 , PI- XXXH, „ „ Plaat XXIX.

„ 289 „ 23 „ om reeds „ „ reeds.

310 v Fig. 75, » » Fig. 57-

341 „ 24 „ XV, „ , blad 1 van den atlas.

225 „ 2 „ geprespecteerd „ „ geprospecteerd.

[ 385 , x6 , fig. 117> » » 68"

Sluiten