Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IO

looze, hooge woud begon te verfoeien en snakte naar ruimte, beweging, lucht en zon.

De oevers worden nu spoedig iets hooger en het riviertje smal. Tegen den middag hielden wij een korte rust bij eenige, zeer schilderachtig in het bosch op korten afstand der rivier gelegen Dajaksche graven, waarvan de versieringsmotieven sterk herinneren aan die, welke bij de Bataks in Sumatra in zwang zijn. (Fig. 6 en 7). Een er van (fig. 7) was het graf van de

Fig. 7. Dajaksch Graf aan de Tébang.

vrouw van een Dajaksch hoofd; onder een katjang-mat stonden naast dit graf alle voorwerpen, zoowel lijfsieraden als nuttige huisartikelen, die de vrouw gedurende haar leven dagelijks placht te gebruiken; voorts toebereide spijzen, om haar in het hiernamaals van dienst te zijn.

Veel boomstammen, die in allerlei richtingen in of over het water lagen, maakten de vaart moeielijk. Nu eens werden die

Sluiten