Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding tusschen de Kënëpai en de Rëkadjau; het pad ging nu voortdurend flauw op en af meestal op geringen afstand van de Sei Kënëpai door hoog bosch over zandgrond. Op enkele plaatsen is het terrein wat heuvelachtig. Het hoogste punt werd te 4.30 bereikt. Hier verraadt de schitterend witte zandgrond duidelijk den onderliggenden zandsteen, wat nader bevestigd wordt door enkele stukken witten rullen zandsteen, die hier en daar in het zand worden gevonden. Bij de ravijntjes met de fraaie contactgesteenten had ik mij lang opgehouden en daardoor zooveel tijd verloren, dat ik mij, wilde ik niet door de duisternis in het woud overvallen worden, over het Dajaksche pad met zijn tallooze chicanes, wortels, moerassen etc. ongeveer in draf moest voortbewegen. Toch misleidde mij het schemerlicht en daardoor viel ik dicht bij de pangkalan van een stam, die als brug over de Sei Kenepai dienst deed, in die rivier, waar ik muurvast in de slib bleef steken en geduld moest oefenen tot een drager, die op eenigen afstand volgden, mij uit mijn neteligen toestand bevrijdde.

Na bij de pangkalan overnacht te hebben, vertrokken wij te 7 uren, en gleden de Kënëpai weder af.

De oevers bestaan bijna overal uit witten zandgrond; op meer dan een plaats zitten harde witte zanderige kleiklompen in het zand, die door de erosie juist als steenen worden blootgelegd.

Te 11 uren bereikten wij het danau van de Sei Kënëpai, waar bij den lagen waterstand de talrijke gevallen boomstammen den doortocht bemoeilijkten; te 2 uren stapten wij weder te Sëmitau aan wal.

De Kënëpai is een bergmassief, dat gestrekt is van N.W. naar Z.O. en geheel uit graniet schijnt te bestaan, waardoor op verschillende plaatsen porphyriet is gebroken. De eigenlijke steile kegel, de poentjak, bestaat uit porphyriet, de breedere basis uit graniet. De graniet schijnt omgeven te zijn geweest door lei en zandsteen, die nu alleen nog maar rondom den voet aan de erosie ontsnapt is. Die zandsteen en lei zijn in contact met den graniet sterk gemetamorphoseerd, de lei is in anda-

Sluiten