Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt, in meer compacte koollagen kan overgaan. De bedoelde koollagen hebben twee of drie breukrichtingen loodrecht op het afzettingsvlak, waardoor zij gemakkelijk in parallelopipedische stukjes uiteenvallen.

Te 9.15 passeerden wij de kampong Na Penijoeng, die uit één groot en twee kleine huisjes bestaat. De oevers bestaan hier weder uit zandlagen, die met lagen plantenafval afwisselen. Een paar tandjangs (bochten) boven Na Penijoeng begint echter hoe langer hoe meer grint in de oeverwallen op te treden en bij de groote rolsteenbank R. R., waar wij 's middags rust hielden, bestaan de 2 Meter hooge oeverwallen uit grint, dat door taaie klei en kleihoudend zand tot een los conglomeraat is saamgehecht. In deze rolsteenbank komt zeer veel verkiezeld hout, kiezellei, kwartsitische zandsteen, zandsteen, bazalt, doleriet, kwarts en chalcedoon voor. De doorschijnende stukken agaat en chalcedoon zijn klaarblijkelijk vullingen van gasholten in vulkanische gesteenten.

De steenen zijn hier ei- tot vuistgroot. Het water, dat in het benedengedeelte van de Mandai troebel is, wordt hier reeds helder; wij naderden den bovenloop der rivier. De rolsteenbanken en rolsteeneilanden worden nu talrijker en zoowel deze als de boomstammen, die op vele plaatsen bij het aanleggen van ladangs langs de oevers in de rivier zijn geworpen, maakten, dat wij niet snel vooruitkwamen. Wij overnachtten op een rolsteeneiland, dat zeer fraai is gelegen, en waar de oevers met ongerept hoogstammig woud zijn bezet. In dit rolsteeneiland komt het meest zandsteen, kwartsiet, verkiezeld hout en bazalt voor, bovendien enkele stukken steenkool, andesiet en amphibool-granietporphyr.

Buitengewoon fraai en vast weder bleef onzen tocht begunstigen, wat slechts dit nadeel met zich bracht, dat het water van de rivier voortdurend daalde en daardoor het passeeren van verscheidene rolsteenbanken vrij lastig werd, wier aanwezigheid men bij hooger water slechts door den iets sterkeren stroom en de onstuimigheid van het water gewaar zou geworden zijn.

Sluiten