Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot den grooten stam der Oeloe-Ajer of Ot- Danom Dajaks, werden wij vrij onverschillig ontvangen. Van vijandelijkheid of onvriendelijkheid was geen sprake en ook wisten de bewoners hun door onze komst en onze gedragingen zeer geprikkelde nieuwsgierigheid zoo te beheerschen, dat wij ons nimmer over lastige toenadering te beklagen hadden. De mannen zijn getatoueerd; allen hebben zij een groote indigo-kleurige vlek op de kuiten, het stamteeken der Oeloe-Ajers. Op de armen voorts een netwerk van diagonale lijnen, op de borst meer of min uitgewerkte patronen, in het eenvoudigste geval een ster aan de binnenzijde en twee vertikale strepen aan de buitenzijde van de tepels. De vrouwen zijn niet getatoueerd.

Dezen nacht brachten wij in onze bidars aan den oever door; een zeer zwaar onweder met hevige plasregens, dat echter aangename koelte met zich bracht, deed mij eerst laat den slaap vatten, waaruit ik spoedig weder opschrok door een allerhevigst infernaal gegil en gehuil, dat ik niet met iets kon vergelijken, dat ik ooit had gehoord. Langzaam kwam ik tot het bewustzijn, dat het een veelstemmig gehuil was en zoodra het begon weg te sterven en nog slechts enkele stemmen uit het koor hun fortissimo behielden, begreep ik, dat het een ovatie was van de gezamenlijke honden van het huis Na Raoen. De Dajaksche hond is volgens de zoölogen een afzonderlijk ras, kortharig, meest geelbruin, middelmatig van gestalte, slank, met een krulstaart en opstaande ooren. De hond ontbreekt in geen enkel Dajaksch huis. Voor zijn voedsel is hij meest op afval aangewezen en aan hem is de reinigingsdienst in den meest strikten zin van het woord opgedragen. Vertroeteld wordt hij niet, evenmin mishandeld. De honden onderling toonen bij hun samenwonen in grooten getale in een Dajaksch huis minder eensgezindheid dan de menschen en talrijke defecten, vooral aan de ooren, doch ook wel aan staart en pooten, toonen dat hun leven niet zonder strijd is. In hun muzikale uitingen leggen zij echter steeds eene treffende eensgezindheid en volhardenden geest van samenwerking aan den dag.

Sluiten