Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wisselde zelfs geen woord met hen. Het kostte mij groote moeite met mijn zeer beperkte keus van voor hen verstaanbare woorden hen te overreden verder te gaan. Toch volgden zij mij gelukkig, toen ik met den gids verder ging en te 12.45 werd de top van den Bt. Liang-Agang bereikt. De top is geheel met hoog woud bedekt; aan de noordzijde was het mogelijk een weinig hout te doen kappen, wat door het overhangen der rotswanden niet gemakkelijk uitvoerbaar was. Het uitzicht naar het Noorden is zeer ruim en strekt zich tot in het Oeloe Kapoewas-gebied uit. De bergen in noordoostelijke en oostelijke richting op den voorgrond bezitten denzelfden terrasbouw met witte loodrechte rotswanden. Slechts door het Mandai-dal van ons gescheiden, verheffen zich de Bt. Ténaboen, de Bt. ligin N 65 O en de Bt. Miran N 85 O. Zonder twijfel zijn zij evenals de Liang-Agang uit tuf opgebouwd. Het zadel tusschen de Bt. Ténaboen en de Bt. Tigin scheidt het dal van de Sei Kéryau, dat op den voorgrond ligt, van dat van de in de Kapoewas uitmondende Ménoeki, waarachter wij de tafelbergen onderscheidden, die het Kéryau-dal aan de zuidzijde begrenzen. Het vergezicht wordt in die richting gesloten door den op een vulkaan gelijkenden Bt. Hariwoeng, ver aan gene zijde van de S. Kéryau. Bovenop is de Liang-Agang met een dikke laag boschaarde bedekt en slechts hier en daar liggen groote stukken pyroxeen-andesiet (I 243) afkomstig uit de onderliggende tuf.

Te 4 uren 's namiddags was ik in Roemah Batoe teruggekeerd. Roemah Batoe is een 8 Meter diepe en 12 Meter breede grot, waarvan het dak uit een grove vulkanische tufbreccie bestaat. De brokken steen in deze tuf, verschillende variëteiten van andesiet en bazalt, bezitten een zeer afwisselende grootte, enkele stukken bereiken een diameter van 1 —1.50 Meter. De ruimte, die nu de grot vormt1), werd vroeger door lagen van fijne tuf, een verharde asch, ingenomen T die tusschen de lagen van grover

1) In de grot (zie PI. X) zit op den voorgrond Dr. Nieuwenhuis, die mij daar op 12 Maart een bezoek bracht.

Sluiten